16 Nov 2011

+++Stret na línii Kamenin – GT 722+++

+++Aterna Prime+++

Na konci roka 899.M4l dosiahla zdĺhavá vojna na svete Aterna svoj vrchol pre vojská odpadlíkov a renegátov. Tam, kde dosiaľ neuspeli zástupy fanatikov, bláznov a pre všetko odhodlaných kultistov z južného kontinentu, tam uspel útok zradcov z légií mariňákov chaosu. Pirátske bandy, bratstva krvi a temní apoštolovia ničivých bohov sa spojili pod vedením temného apoštola Kol Badara z légie Word Beares.
Jeho najvýraznejší velitelia boli Kharn z légie World Eaters, ktorý prišiel so svojím bratstvom na zavolanie svojho pána Khorna a Anaris, kedysi centurion kapituly Meče Ultimy.
Za rok zvrátili nerozhodný boj a postúpili až k samotným hraniciam mesta Aterna Prime – hlavného mesta planéty a sídla guvernéra hviezdneho systému Aterna.

Proti silám Kol Badara stál od samého začiatku inkvizítor Avanor Hadesa, bojom zocelené regimenty imperiálnej gardy a oddiely Planetárnych Obranných Síl, ktoré ale pod neustálym náporom legionárov chaosu a zradcov z južného kontinentu, boli nútené ustúpiť.
Jeden z mnohých regimentov, ktoré sa vyznamenali v bojoch proti chaosu na planéte Aterna, je 4.Yaldenský pluk pod velením plukovníka Corrina. Tento pluk došiel na zavolanie inkvizítora Hadesa roku 896.M4l a na Aterne zatiaľ strávil dva a pol roka intenzívnych bojov.
Ďalšia z posíl, ktoré vypočuli žiadosť inkvizítora, bola útočná skupina Claymore patriaca kapitule hviezdnych mariňákov Meče Ultimy. Tí však na miesto bojov dorazili až na konci roku 899.M41, kedy práve ich príchod znamenal zastavenie veľkej ofenzívy temných síl.

Pre farseera Bhyrindaara bolo pokračovanie bojov na Aterne nemysliteľným rizikom. Čím dlhšie ostávali jeho bojovníci v tomto ťažení, čím viac ich zomieralo v šarvátkach s oboma stranami konfliktu a čím dlšie trvalo špecialistom lokalizovať artefakty a zablokovať portály k Sieťovej ceste, tým viac sa jeho craftworld približoval skaze.
Bhyrindaar mal pred sebou mnoho ciest na výber, mnoho snov a vízií. Príliš mnoho. A príliš mnoho, vlastne všetky, záviseli na tom, ako si mon-keigh poradia s prvotným nepriateľom.
Preto, než by čakal na prirodzený vývoj udalostí a nezasiahol do bojov, vyšiel so svojimi jednotkami na pomoc lojalistom. Po krátkej, búrlivej debate s inkvizítorom Hadesom a pánom kapituly Longiniom pripojil sa k obrane Aterny Prime.

Dlhé ťaženie síl chaosu na severe teda vyvrcholilo v mrazivom konci roku 899.M41 v ruinách Aterny Prime, kde sa strhol trpký a ťažký súboj o osudy mnohých zúčastnených.

Impérium

Rozkazy inkvizítora Avanora Hadesa a lorda generála Callun Verde sú jasné. Zastaviť útočné formácie síl chaosu, ktoré vedú odpadlí astartes. Zabrzdiť tak tlak renegátov na pozície lojalistov, zachovať Aternu Prime a jej hviezdny prístav v rukách verných a získať späť iniciatívu.
Ak sa nepodarí odraziť nápor, treba vlákať nepriateľa dnu do trosiek mesta, kde bude obrana efektívnejšia a chaos stratí prevahu svojej rýchlosti.

Eldar

Pozdržať pád Aterny aspoň dovtedy, než špecialisti nelokalizujú artefakty a nezablokujú brány, ktorými by sa vedel Kol Badara dostať do chodníkov Sieťovej cesty. Zabrániť tak zničeniu craftworldu.
Zároveň s tým stratiť čo najmenej drahocenných životov svojich bojovníkov, aby budúcnosť craftworldu mohla ďalej pokračovať.

Chaos
Temný apoštol Kol Badara a jeho velitelia potrebujú konečne zlomiť odpor lojalistov, aby celý systém s nemalými výrobnými kapacitami a ľudskými zdrojmi získali pre seba.
Zároveň potrebujú uštedriť eldarským bojovníkom veľké straty, keďže plánujú veľkú ofenzívu proti baštám eldarského odporu v ktorých prebieha usilovná práca na zamedzení prístupu Kol Badara k artefaktu Oko brány.
Najrýchlejšia cesta k dosiahnutiu vytýčených cieľov je vo vyslaní silnej obrnenej skupiny za podpory Kharna – Ničiteľa a jeho bandy k bránam Aterna Prime. Pomalšia časť armády tvorená renegátmi, odpadlíkmi, mutantami a pešími astartes bude tvoriť druhý sled, ktorý po prieniku rýchlej skupiny zaútočí na samotné vnútro mesta.
+++Stret na línii Kamenin – GT 722+++
Keď nebo nad Aternou Prime žiarilo stovkami motorov zo stíhačov a bombardérov a samotné mesto sa strácalo pod ťažkým dymom, horiacim peklom sa presúvali zástupy gardistov, predné línie mariňákov a tajomných eldarov k posilneniu východného predmestia na línii Kamenin (malá farma) – GT 722 (strážny post). Práve tam očakávalo vrchné velenie najväčší nápor síl chaosu. A práve tam ich mali spojené vojská zastaviť, alebo spomaliť. Rozkazy boli jasné, udržať líniu za každú cenu.
Kol Badara, hnaný časom a netrpezlivosťou, ktorá sa v ňom v prítomnosti Kharna a jeho bandy začala prebúdzať, vedel, že líniu treba preraziť, vniknúť do odhaleného priestoru a zahnať lojalistov na útek skôr, než sa stihnú pripraviť a boj o Aternu Prime by sa zmenil na dlhé obliehanie. Musí sa dostať sdo srdca mesta, musí si ho podrobiť jedným mocným úderom. Ak tu zvíťazí, lojalistov v ostatných sektoroch Aterny Prime bude môcť napádať zo všetkých strán.
Čas hral proti Kol Badarovi. Ale temný apoštol nebol novým hráčom.

Impérium / Eldar strategic assets
Hold at all costs, Recon, Camouflage, Ambush, Trenches

Chaos strategic assets
Tunnels, Blind Barrage, Orbital Bombardment, Careful Planning, Chaos Altar ( s centrom na velkom démonovi / land rideri)

Battlezone
Boj sa odohrával na predmestí, na strane lojalistov by malo byť pár budov, začiatok mesta, barikády. Po šírke bojovej línie by malo byť čo najviac zákopov a barikád.
Na strane chaosu sú lesy, kopce a krátery – pamiatka na nedávne obliehanie. Kde-tu ruina
Na jednej strane bitevného pola by mohla byt buď malá farma, alebo veža – strážny post.
V centre stola je waystone –
Waystone
V centre bitky stojí prastarý, mocný kameň, ktorý znásobuje silu warpu vo svojom okolí.
Každé kúzlo v 18“ od kameňa dostáva +d6 k sile (max 10) a automaticky uspeje.
Rušiť sa dá ako normálne.
Do 6“ palcov funguje aj ako marka na príchod démonov alebo terminátorov.

Runes of Warding
-nefungujú na celé pole, iba na 24“ od modelu

Deployment
Impérium sa rozostavia prvé, má na to 30minút. Ale žiadne jednotky nesmú ostať v rezerve – okrem jednotiek eldarov alebo mariňákov.
Chaos má tiež 30minút na vyloženie. V rezervách si môže nechať iba jednotky bez transportov. Tieto môžu dôjsť buď cez tunely – obyčajné modely na 20mm base, alebo teleportom – tie, ktoré môžu.
Démoni prichádzajú ako zvyčajne.

Objectives
Cieľov je 6 – 5 je vo vykladacej zóne impéria, šiesty je priamo waystone. Ak v hre padne Kharn, Kol Badar, plk.Corrino alebo knihovník Varus, počítajú sa ako ďalší cieľ.
Prvé kolo začínajú sily chaosu.

Víťazstvo alebo porážka
Keď zvíťazí impérium, v nasledujúcej bitke má Ambush strategic asset.
Ak zvíťazí chaos, dostanú Flank March asset.

Special character wound table
Ak v bitke zomrel, na 3+ prežil a hádže sa ďalej na dolnej tabulke.
Ak padne 1, charakter nenávratne zomrel
Ku kocke sa pridáva +1 ak ho ako objective vzala vlastná jednotka a -1 ak nepriateľská

1.- vážne zranenie. V ďalšiej hre má 1 život a do konca kampane postih podľa výsledku hodu d6:
1. -2 iniciatíva
2. -1 weapon skill
3. -1 balistic skill
4. -2 leadership
5. -1 sila
6. -1 odolnosť
2. – 4.- zranený. V ďalšiej hre má 1 život.
5. – 6.- nič sa nedeje.


+++Stret na línii Kamenin – GT 722+++

Strážny post GT 722 na ľavom krídle bojiska obsadili v skorých ranných hodinách dva oddiely ostreľovačov 66tej pechotnej divízie Yaldenovej nádeje. Pripravené zákopy na línii obsadila rota X zo 4.yaldenského regimentu a roty A a B 22. yaldenského regimentu. V druhej línii zákopov ostali divízne podpory a družstvá ťažkých zbraní. V troskách budov z bývalého družstva sa ukryla jednotka tankov zo 72. tankového regimentu „Dowina“. Veliteľ Avigdor Kahalani v tanku typu Vanquisher a dva tanky Leman Russ mali spolu s laserovým ničiteľom pod velením kapitána Basr Taala tvoriť tankovú podporu obrany. Okrem nich boli v obrane pripravené stroje priamej bojovej podpory – mobilná artiléria Griffon a protilietadlové štvorča Hydra. Rýchly prieskum zabezpečovali divízne rezervy Sentinelov a dvojica rýchlych obrnených áut Fox.
Granátnici 4.regimentu boli pripravený na protiútok v transportéroch Chiméra na pravom krídle. Oddiely imperiálnej gardy spadali pod velenie plukovníka Adan Brella z 22. yaldenského regimentu.
Vo veži na družstve vyčkával už dva dni +++classified+++.

Trosky družstva na ľavom krídle obsadila silná skupina eldarov, v budovách sa ukryl samotný farseer Bhyrindaar. Tri stroje s jednotkami aspekt bojovníkov vyslal do stredu, respektíve na pravé krídlo, kde mali podržať sily imperiálnej gardy a v prípade potreby prejsť do protiútoku. Jednotka war-walkerov „Zatmenie mesiaca“ bola ukrytá pod závojom maskovacích štítov v centre bojiska.

Družstvá Mečov Ultimy, ktoré stihli dôjsť na líniu, sa skladali z dvoch tankov Predátor „Iulius“ a „Calisto“, tanku typu Vindicator „Crassus“ a dreadnoughta Varria, ktorí podporili stredné krídlo. Neskôr sa na stredné krídlo dostala aj jednotka seržanta Ajaxa. Brat knihovník Varus s jednotkou seržanta Remusa boli pripravení v neskoršej fáze bojov taktiež zaútočiť na zradcov v priestore stredu. Zo Stormravenu, ktorý spolu s ďalšími leteckými jednotkami mal cieľ útoku ďaleko za prednými líniami zradcov, vyskočila jednotka brata seržanta Comoda.

Proti lojalistom sa rútila silná obrnená kolóna podporovaná teleportom elitných skupín terminátorov chaosu. V divkých víroch immatéria odpovedala na volanie temného apoštola a khornových uctievačov desivá bytosť...
Na ľavom – eldarskom krídle postupovali šírymi lánami polí dva staré stroje Land Rider so samotným Kol Badarom a khornovým obľúbencom lebkonošom Travkom. Taktiež bliehací stroj Vindikátor a transportéry Rhino plné skupín renegátov a bandy raptorov s temným lordom rezačom Azgaranom v čele. Do bojov sa na tomto mieste zapojil aj démonický princ Kh´thanar.
Centrum patrilo množstvu démonických strojov, ktorých samotná existenica ohýbala realitu.
Na pravom krídle lojalistov sa rútila plná sila Kharnovej bandy – Poberačov lebiek. Množstvo transportérov typu Rhino prerážalo svojím odolným trupom lesný porast a ruiny starobylého opevnenia.
V prachu postupujúcej bandy sa ukrýval princ Dagalon.
Podzemným systémom odpadových kanálov sa zatiaľ pohybovali menšie skupiny chaos mariňákov, ktoré boli pripravené zaútočiť na pozície lojalistov z prekvapenia.

Z hustej rannej hmly sa lesom predrali prvé strašidelné obrysy tankov a pekelných strojov. So stále zreteľnejším pohybom prišla aj prvá streľba. Smrtiace démonické stroje Defiler pálili zo svojich kanónov na obrancov v zákopoch jednu ranu za druhou. Z ranného šera a prítmia lesa vystreľovali zradci mocné lúče energií, ktoré oblizovali pancier imperiálnych vozidiel. Po presnej streľbe sa rozpadla jedna z veží strážneho postu a z jednotky sniperov vo vnútri prežil iba jeden človek. Oddiely medikov začínali mať plné ruky práce.
Z kanalizácie vyšli na povrch prvé posily, jednotka mariňákov zasvätených samotnému bohu Nurglemu sa zjavila pred šokovanou predsunutou hliadkou kapitána Anida Naura. Kapitán jediný sa dokázal dostať k svojmu transportéru Centaur, ktorý vzápätí aj s kapitánom explodoval.
Lojalisti a ich eldarskí spojenci sa nenechali zastrašiť a odpovedali rovnakou silnou paľbou. Démonické stroje v centre sa pod presnými výstrelmi tankového esa Avigdora Kahalaniho či nejdného bezmenného hrdinu impéria jeden po druhom menili na trosky. Uvoľnení démoni s vďakou mizli v teraz už neobyčajnej hmle a strácali sa v uzučkých trhlinách v immatériu. Nejeden transportér Rhino sa zastavil a podľahol presnej paľbe, nejeden zradca bol skolení k zemi pod náporom odhodlaných obrancov. Z najvyššej veže družstva si vyberala svoje ciele tajomná postava v čiernom. Jej presná zbraň sa zameriavala na stroje zradcov.
Ako ranný opar stúpal a boj sa stupňoval, adamantiová päsť zradcov sa približovala. Medzi obrancami čeliacimi smrteľne presnej paľbe sa zjavili terminátory chaosu, obrovské pancierové monštrá, ktorých streľba si vybrala vysokú daň medzi pechotou aj obrnenými vozidlami. Leman Russ posádky kapitána Davena explodoval a následný oheň nik neprežil. Zvyšný Leman Russ sa musel vyhnúť streľbe a vnoril sa hlbšie do ruín. Jednotka Nurgleho mariňákov sa zapojila do prestrelky s útočného komanda kapitána Yawn Hallada. Ten sa následne rozhodol pre taktický ústup. Po prudkom bombardovaní musel z bojiska odísť aj ťažko zranený plukovník Adan Brell a imperiálna garda ostala bez vrchného veliteľa.
Na ľavom krídle sa eldari kryli v ruinách a zápasili s dvoma Land Ridermi a ich eskortou v podobe Vindicatoru a zopár Rhín. Pravé krídlo čelilo rýchlo sa približujúcim Rhinám s bojovníkmi Khorna. Za nimi na mohutných krídlach letel princ Dagalon.
Lojalisti držali svoje pozície zatiaľ pevne, no stred zaváhal. A práve tam povolal komisár-kapitán Rawkn Huffe, nový vrchný veliteľ, posily Mečov Ultimy. Do centrálneho sektoru prišli tanky hviezdnych mariňákov. Podporili tak centrum a zatlačili ťažké jednotky nepriateľa.
Keď farseer Bhyrindaar a jeho koncil zaznamenali trhlinu v realite, ktorou tryskali šialené farby warpu, bolo už neskoro na účinnú obranu. Nebo nad pravým krídlom sa zatiahlo. Hmla začala víriť v desivých obrazcoch. Vozidlá sa začali triasť, zbrane zasekávať. Ľuďom sa spustila z nosa krv, pred očami behali mžiky. Z prachu strelby a krvi obetí, ktoré padli pre poťešenie pána Khorna povstal z hlbín empyreánu kráľ Khornových démonov. Jeho obrovské telo s gigantickými krídlami vyrazilo do zákopov medzi lojalistov. Z nepozmenského hrdla vychádzal hlas vetru warpu, masívne ruky držali dve pekelné sekery, ktorými rozsieval smrť po desiatkach. Peklu, ktoré na pravom krídle rozpútal čelila spoločná snaha mariňákov, eldarov i tankov imperiálnej gardy.
Gardisti 22. regimentu, ktorým nebolo dovolené opustiť bojisko, padli pod jeho údermi do posledného muža. Až keď sa diabolská postava skláňala nad komisárom-kapitánom Rawkn Huffom, podarilo sa ho kombinovanej snahe a po veľkých obetiach na strane eldarov aj gardy zastaviť.
Ľavé krídlo sa otriasalo pod útokmi terminátorov a raptorov. Ich postup krylo delostrelectvo, ktoré do krajiny nikoho strieľalo jednu dymovú clonu za druhou. Eldarom a lojalistom tak bolo znemožnené využiť svoju silnú stránku – streľbu. Krytí chuchvalcami dymu, vynárali sa masívne, strašidelné obrysy terminátorov chaosu.
Skupiny raptorov a terminátorov prenikli do zákopov a ruín družstva, no jednotky imperiálnej gardy a aspekt bojovníci eldarov ich dokázali odohnať, zničiť, alebo aspoň zadržať dostatočne dlho na zváženie situácie.
Maršál Diense sledoval na obrazovkach v taktikániu vývoj bitky s neskrývaným potešením. Spojené vojska uštedrili zatiaľ útočníkom väčšie straty, než si mohol priať. Zároveň však videl, že situácia je neudržateľná. Preto sa spojil s dočasným veliteľom komisárom-kapitánom Rawkn Huffom, aby sa so svojimi jednotkami preskupil na druhú líniu obrany na hradbách mesta.
Eldarské jednotky sa odpútali smerom na sever a naviazali na seba nemalú časť zradcov. Tým umožnili lojalistom pomerne ľahký ústup k mestu.

Kol Badar na línii bojov zastavil na jeden deň svoj postup. Bolo treba opraviť poškodené stroje a zoskupiť jednotky, ktoré sa roztrúsili po širokom bojisku. Odhodlaná obrana dokázala temnému apoštolovi, že je treba počkať na pomalšie jednotky pred tým, než sa pokúsia vstúpiť do mesta Aterna Prime.

+++order of battle+++

+++lojalisti+++
-elementy 4. a 22. yaldenského regimentu
-elementy 2. yaldenského prieskumného regimentu
-elementy 7. ľahkého protilietadlového bataliónu
-elementy 44. delostreleckého regiment
-1. družstvo 2. čaty 72. tankového regimentu Yaldenovej nádeje
-+++classified+++
-+++classified+++

+++zradci+++
-skupina lebkonoša Travka
-Kharnoví Poberači lebiek
-Rezači lorda Azgarana
-Kol Badarova apoštolská garda

25 Oct 2011

+++Shock Troopers od Wargames Factory+++

dnes som dostal balicek Shock Troops od wargames factory, tak trosku dam recenziu.
obrazky nedam, lebo mam iba fotky z mobilu, a tie nik nechce.

shock troops -
http://wargamesfactory.com/webstore/alien-suns/shock-troops-sci-fi-greatcoat-troopers
+dobre sa opracovavaju, miera detailov a kvalita porovnatelna s GW
+velka variabilita hlav - na 3ks tiel pripada 14 hlav v sete 7 hlav chaos / tyranid-cultist a 6 hlav v sete "helma+maska aka dark feeling" a 1 velitelska, ktora sa vicemene hodi pre obe
+na 3ks tiel 1 granatomet, 1 plamenomet, 3 brokovnico/pusky a 3 submašinguny
jedna ukazovaccia ruka a jedna ruka s pistolou
+cena. rozhodne. 18ks modelov za €16.48. zatial, co 10ks cadiancov stoji 21,60 €... iste, su lepsie modelovatelny, shock troops maju nohy aj trup uz pokope, ale pri rank & file modeloch to nieje az take utrpenie. a samozrejme, da sa s tym pohrat.
+velkost je rovnaka ako cadianec, len model je trosku mohutnejsi

+ skvelo sa doplnaju s rukami od plastovych cadiancov.
+ velmi dobre sa doplnaju s hlavami z pig iron
http://www.shop.battlefield-berlin.de/index.php/katalog/showarticles/32700-1-pig_iron_productions.html

-tie stupky-krky, ktore maju hlavy, treba trosku urezat. hrozia krky ako zirafa
-trosku divne noziky :)

k tomu je este aj set
http://wargamesfactory.com/webstore/alien-suns/shock-troop-heavy-weapons-1
s tazkymi zbranami. ten sice nema, ale predpokladam rovnake kvality.
ale zbrane sa daju vymenit za GW urcite lahko.

.. imo za 2x16,48eur ma clovek 36 modelov, co su 3inf squady z platoony a 1 command squada.
vyzeraju skvelo ako imperialci, cheap verzia trenchfighterov z Kriegu.
rovnako skvelo by vyzerali ako preheresy ludia, odpadlici z imperia.
a to ani nehovorim, aky super chaosaci ci kultisti od genolupičov by s nich boli :)

8 Mar 2011

+++Melian IV - Prvý boj+++

+++Melian IV - Prvý boj+++

Brat knihovník Varus sedel na sedadle trasúceho sa Búrkového havrana. Mal privreté oči a v bezpečí medzi svojimi bratmi spomínal.

Pred rokmi stál spolu s nepočetným oddielom bratov z piatej centúrie ako posledná línia obrany proti zradcom z vlastných rád. Jedno z najprísnejšie strážených tajomstiev kapituly, jediná stigma na niekoľko tisícročnej čistej histórii.

Taktická jednotka seržanta Domona, skupina veteránov a útočná jednotka seržanta Elenta boli to jediné, čo stálo zradcom v ceste ku kozmodrómu kapituly a bezpečnému úniku spolu s pokladmi zo zbrojnice kapituly.

Nepočetnú skupinu lojálnych mariňákov na poslednú chvíľu podporil oddiel vozidiel kapituly na čele s tankom predátor vyzbrojeným laserovými kanónmi. Pancierové vozy sa zabárali do vlhkej zeme.

Cez rannú hmlu a búrku na mokrinách Adanhall vidieť v popredí iba siluety mohutných terminátorských brnení zradcov z prvej centúrie, ktorých vedie archzradca Anaris. Centurión Anaris. Meno hanby. Meno, ktoré nikdy neupadne do zabudnutia.

Varus mávne okovanou päsťou energozbroje, odopne meč a zavelí k postupu.

Ubehli roky. Desaťročia. Ubehlo veľa času aj pre hviezdneho mariňáka. Ale kapitula nikdy nezabudla. A teraz, keď na Meliane IV objavili možno ich stopu... spomienky sa vracajú so zarážajúcou čistotou.

Motory Búrkového havrana ticho revú cez obrnený plášť a celý stroj vybruje. Zostup na povrch. Prvý dotyk nového sveta. Štandardná pozemská kategória, v minulosti terraformovaný a teraz obývaný priemernou populáciou imperiálnych občanov. Svet zmietaný vojnou. A my, pripomenul si Varus, my ideme za vlastným cieľom.

Nebo sa vyjasnilo, miznúca hmla odhalila tucet zradcov v nezničiteľných brneniach. Z dvojice náramenných odpaľovačov vyleteli rakety smerom na Elentovu jednotku, ku ktorej sa Varus pripojil. Bratia sa kryli, no jedného explózia odhodila dozadu. Ostal ležať nehybne na zemi. Vrátime sa poň...

Raketám odpovedal predátor Iulius, prastarý hrdina kapituly. Stroj, ktorý slúži už po viac ako päť storočí. Dvaja zradci spadli, brnenia obalené zámotkom modrastých zábleskov energie.

„Za Cisára!“ Varov hlas nikdy nebol tak neistý, nikdy neznel menej presvedčivo. Prikázal útočiť na svojich bratov. Na padlých anjelov Cisára. Na tých, ku ktorým ešte nedávno s úctou vzhliadal.

Na veteránov prvej centúrie.

Dnes bol Iulius znova pri ňom. Visel na bruchu Hromového jastraba, ktorý zostupoval s útočnou vlnou. Druhý jastrab mal byť už na zemi a vyložiť Baal predátor menom Io a ľahký prieskumný speeder.

Varus vedel, že to dole bude ťažké. Stopy po zradcoch našli techmariňáci v havarovanom núdzovom module. Lenže ten ležal na hranici orkského teritória. A v Cisárovom tarote Varus videl, že sa musí ponáhľať. O trosky prejavil záujem aj orkský náčelník.

Prudké pribrzdenie. Kovový hlas: „Pristátie o 10sekúnd bratia. Deväť. Osem...“

Seržant útočnej jednotky Remus mlčky prekontroloval ručný plameňomet a zapálil knot. Do všetkých zvukov naokolo sa pridalo tiché syčanie.

Útočná jednotka sa pripravila, brat za bratom odriekali modlitby, prísahy alebo mlčali. Mladý brat Antros, ktorého bola toto prvá misia po postupe z radov skautov, si nasadil helmu a hvizdol.

Mladosť.. privrel oči Varus.

Chuť boja a krvi a spravodlivého násilia v ňom zahlušila všetky predchádzajúce pochybnosti. Oni boli zradcovia. Oni boli nepriatelia. Je iba logické, že museli zomrieť. Zradili všetko na čo kapitula prisahala. Zradili kapitulu, zradili dokonca samotného Cisára. Okradli kapitulu. A zapredali svoju dušu... knihovník sa prikrčil a uhol rýchlej čepeli rotomeča. Vystrelil päsť a zasiahol zradcu v energozbroji do brucha. Adamantium a plastoceľ zapraskali, no vydržali. Varov silový meč sa rozsvietil energiou a ľahkým švihom rozrazil súperovi tvár. Ten kľakol na kolená a spustil ruky k boku. Poprosil o odpustenie a Varus mu ho udelil. Uprostred šialeného boja. Uprostred bratovražednej vojny. Doprial si čas a čistým sekom uťal zradcovi hlavu. Od samotného Cisára sa mu cez hnev svôjho služobníka dostalo odpustenia.

Varus sa rozhliadol okolo seba. Mŕtvoly terminátorov ležali rozstrieľané v priehlbine po vyschnutej rieke. Mŕtvoly zvyšných veteránov rozosiate po mokrinách medzi prastarými kameňmi, bahnom, zeleňou nízkych rastlín a vodou.

Všetci mali na ramenách rovnaké znaky ako Varus. Vo víťazstve ucítil trpkú príchuť. No zároveň videl pokrútené, zosmiešnené znaky cisárskeho orla prepletené so znakmi večného nepriateľa. Nákaza chaosu. Tak predsa to boli zradcovia. Predsa...

Trpká príchuť zmizla. Takmer.

Čo spôsobí, že brat zradí brata, Varus? Čoho sa máš obávať?

Dnes už na to nemôže myslieť. Rampa Búrkového havrana spadla dolu. Jasný deň, opak toho pred rokmi. Bratia zbehli po rampe dolu a vonku si nasadili skákacie prístroje. Zaznel pokrik kapituly, sláva Cisárovi. Nad hlavami videli ďalšie stroje. Jeden zo svojich útrob zhodil kustódov - čestnú stráž kaplana Samariusa, ktorá sa pripojila k útoku. Druhý pristál a z jeho útrob vyšli ďalší bratia útočnej jednotky brata seržanta Gaiusa.

Chýbala už iba jednotka brata seržanta Initosa, ktorú niesol Hromový jastrab v transportéri nosorožec.

Do piatich minút ale boli všetci na zemi a systematicky začali prehľadávať okolie. Terénu dominovala ruina prastarej pevnosti a zvyšky prefabrikovaných imperiálnych budov. Na rozdiel od pevnosti boli tieto vypálené a zničené len nedávno. Podľa špinavých graffity a háld odpadu orkami.

Auspex potvrdil prítomnosť trosiek modulu no tiež aj prítomnosť hordy orkov. Varus požiadal bojovú loď Božská čepeľ o pomoc. Odpoveďou mu bolo poslanie Varria. Brata zakutého tisíc rokov v sarkofágu mocného dreadnoughta. Letel na pomoc v pristávacom module.

Prelietavajúce stoje kapituly odistili bomby s napalmom a pripravili sa na krytie. Bratia sa chystali na nevyhnutný stret.

Anaris unikol. Zradca sa vytratil. On a traja jeho najbližší medzi mŕtvymi zradcami neboli. Vyparili sa vo večných hmlách Adanhallu. Pomohli im sily, ktorým zapredali svoju dušu? Alebo im pomohol zradca medzi bratmi, ktorí ich zastavili?

Nik nevedel, nik netušil. Neprišiel na to ani koncil knihovníkov kapituly. Ani Cisársky tarot.

Anaris unikol a s ním mnoho tajných pokladov kapituly Meče Ultimy. Mnoho zbraní a svätých relikvií. Ich opätovné získanie bude stáť kapitulu mnoho krvi a energie.

Anaris unikol. Potupa a hanba, ktorá nikdy nebola zmitá.

Sklonil sa nad nehybným telom mohutného orkského bossa a zaprel sa nohou o jeho hruď. Silno potiahol a oslobodil tak meč hlboko zaseknutý v jeho hlave. Z rany a očí stúpal dym ako horeli posledné zvyšky mimozemského mozgu. Silný psychický výboj knihovníka Varusa spálil vnútro orkského náčelníka.

Varus sa vzpriamil a rozhliadol okolo seba. Naokolo ležali pokrútené telá zranených bratov zakutých v modrej zbroji a mŕtvych orkov a ich motoriek. Krvavý kúpel bol dokončený avšak jeho koniec bol viac než otázny. Mnoho bratov zaplatilo za pár získaných fragmentov informácií životom. Mnoho ich bolo zranených a snáď každá jedna zbroj bola poškodená.

A jeden jediný ork unikol na motorke krytý prachom a dymom. Žiaľ práve tento odniesol väčšinu fragmentov z bojiska preč a sťažil tak prácu techmariňákom kapituly.

Brat knihovník pomohol na nohy seržantovi Remusovi a podoprel brata Androsa. Zahľadel sa na unikajúceho orka.

„Tu brat Varus. Všetkým Búrkovým havranom: návrat na našu pozíciu a vyzdvihnutie. Bratia, stiahnite sa na mňa,“ mimovoľne sa dotkol jedného z mnohých znakov imperiálnej orlice, keď videl brata apotekára kľačať nad padnutým bratom z Imitosovej jednotky. S modlitbou na perách vyberal z mŕtveho genoštep. Za ním sa dal do pohybu prastarý Iulius a neohrabaná silueta Varria.

„Hromové jastraby, vyzdvihnúť stroje. Orol ty leť za unikajúcim a preskúmaj terén. Podávaj hlásenia, vrátime sa po teba,“ posledné slová patrili rýchlemu speedru, ktorý sa okamžite odpútal od skupiny mariňákov a vyrazil určeným smerom.

Toto je sotva slávny začiatok, pomyslel si Varus. Ale Cisár dá, aby sme našli svoje hriechy a očistili sa od nich. Melian IV, budeš naším vykúpením?

28 Jan 2011

+++Lov na A´un Talo+++

Lietadlová loď A´un Talo triedy Kustód bola chrbtovou kosťou celej operácie síl ríše Tau v systéme Aterna. Flotilu eternala Vas´o Shala tvorili z počiatku síce najmä krížniky triedy Ochranca, no A´un Talo zabezpečovala jasnú leteckú prevahu. Pre sily tau sa stala čímsi ako majákom ich nádeje vo víťazstvo. Najmä po tom, čo ju Vas´o Shal určil za svoju vlajkovú loď.
Záver roku 899.M41 priniesol pre expedičné vojská ríše Tau niekoľko nepríjemných porážok alebo neistých víťazstiev ako na zemi, tak vo vesmíre. Doteraz neporaziteľné námorníctvo stratilo krížnik Ue´ian triedy Ochranca počas nájazdu na Imperiálny konvoj Gama-66X a ďalší krížnik D´aor rovnakej triedy bol ťažko poškodený počas stretu s imperiálnou flotilou. Dve ťažké fregaty triedy Kastelán a ďalší krížnik triedy Ochranca boli zničené pri stretnutí s flotilou chaosu.
Kor´O (v hierarchii ríše Tau hodnosť na úrovni admirála) Pae´Goula navrhoval znova získať iniciatívu agresívnymi útokmi ako na konvoje Impéria, tak na nájazdnícku flotilu chaosu. Vediac, že sa celej flotile nemôže v súčastnej sile postaviť, rozhodol sa hrať hru na mačku a myš s nájazdníckymi fregatami a torpédoborcami, ktoré hliadkovali najmä v okolí Aterna Secundus a neďalekého pásu asteroidov. Do operačného priestoru vyslal väčšinu svojej flotily. Pre prípad, že by si pozemné operácie na Aterna Prime vyžadovali masívnejšie nasadenie letectva, nechal v zálohe na predsunutej základni námorníctva v páse asteroidov pri hviezde Aterna iba lietadlovú loď A´un Talo s početnou flotilou fregát.

Imperiálne námorníctvo dlho riešilo dilemu, čo so silami ríše Tau. Nakoľko pár rokov poslúžili dobre ako spojenci guvernéra Adris Rhota v boji proti chaosu, nevenovali jej pozornosť než sa svätá inkvizícia a lord generál Callun Verde nedozvedeli o celom znení dohody s ríšou Tau. Guvernéra Adris Rhota prehlásili za zradcu a na zemi sa rozhorel boj ako s chaosom, tak so silami Tau.
Pre námorníctvo to znamenalo, že krehké prímerie vo vákuu skončilo a je nutné posilniť ochranu konvojov. Už teraz ťažko skúšané námorníctvo sa malo pripraviť na nápor ďalšieho silného súpera.
Ríša Tau onedlho ukázala, že dokáže zaútočiť bez milosti na svojich bývalých spojencov. Dva konvoje boli napadnuté, štyri fregaty a jeden ľahký krížnik boli pri ich obrane zničené. Z lodí konvoja bola väčšina zajatá. Ľudskí spojenci tau na Aterne Prime potrebovali zásoby.
Až boj o konvoj Gama-66X priniesol ako taký úspech pre imperálne námorníctvo. Hoci stratili všetky lode konvoja, tauský kapitán zahynul na mostíku krížniku Ue´ian a spolu s ním boli zničené aj všetky fregaty.
Liedadlová loď A´un Talo, ktorá zabezpečovala vzdušnú podporu vojskám Tau na planéte a úspešne napádala lode chaosu sa po vyhlásení vojny stiahla z orbity a ukryla sa. Pre imperiálne námorníctvo predstavovala nebezpečnú hrozbu a tak bol po jej stopách vyslaný admirál Ljutens.

Admirál vypátral A´un Talo až v páse asteroidov pri hviezde. Kor´O Pae´Goula, aby neprezradil pozíciu predsunutej základne tauského námorníctva, vyplával naproti imperiálnym krížnikom so všetkým, čo si v páse asteroidov nechal. Jeho rozhodnutie rozdeliť flotilu sa ukázalo byť kritické a osudné.
Bitka sa odohrala vo vesmírnej pustine zužovanej výbuchmi radiácie hviezdy a jej elektromagnetickým rušením. Pre flotilu tau to boli nepriaznivé podmienky, nakoľko radiácia neumožňovala naplno využiť obrovské kapacity liedadlovej lode a tak po väčšinu boja ostali letky Mánt v hangároch.
Imperiálne krížniky Nezničiteľný triedy Lunar a Neúprosný triedy Suverén spolu s letkou fregát zaútočili práve počas radiačnej explózie, ktorá vyradila z činnosti veľký nálet tau a dovolila tak priblížiť sa na dostrel palubných zbraní. Flotila sa sústredila na lietadlovú loď, ktorá s vypätím síl a pomocou fregát dokázala zničiť krížnik Nezničiteľný a sprievodné fregaty a ťažko poškodiť Neúprosný. Ten neskôr iba tesne unikol istej skaze tým, že sa skryl v troskách po boji a plynových oblakoch. Kapitán Ljutens sa potom dlhé dva mesiace nenápadne s ťažko poškodenou loďou vracal nazad k Aterna Prime.
Sama A´un Talo, ktorá síce vyhrala toto stretnutie, bola ťažko poškodená a po úteku Neúprosného sa sama snažila doplaziť na nutné opravy k predsunutej základni. Po dvoch dňoch pomalej plavby zužovaná explóziami munície a ohňom v hangároch, ktorý sa nedal zahasiť a mnohými inými väčšími či menšími poškodeniami trupu, zasiahla lietadlovú loď ďalšia radiačná explózia z neďalekej hviezdy. Obrovské dávky radiácie a hrôzostrašných teplôt neopraviteľne poškodili A´un Talo. To, čo nedokázalo zdolať imperiálne námorníctvo, zdolala príroda.
Kor´O Pae´Goula a zvyšok posádky, ktorá prežila boj i následnú strastiplnú cestu boli zachránení fregatami. Pre flotilu tau bola strata A´un Talo najvýznamnejším mílnikom roku 899.M41. Do nasledujúceho roku vojny vstupovala výrazne oslabená a s otrasenou morálkou. Prislúbené posily z ríše boli v nedohľadne a neostávalo nič iné, ako bojovať a snažiť sa podporiť pozemnú vojnu.

+++anglické názvy+++
Suverén – Overlord
Lunar – Lunar
Kustód – Custodian
Kastelán – Castellan
Ochranca - Protector