9 Feb 2010

+++Bitka o Orfeus+++

+++Bitka o Orfeus+++

 +++Battlefleet Gothic+++

+++Imperium  vs Chaos: 1000pts+++

+++ZRudi vs IronMaiden+++

 

 

Kapitán Tarzik s napätím sledoval senzorové obrazovky a dúfal, že zvyšok flotily dorazí včas. Preklínal admirálove rozhodnutie pátrať po pirátoch vo viacerých sektoroch medzi asteroidmi a planétkami na okraji sústavy Alirs. Teraz stál na orbite Orfea úplne sám proti postupujúcemu krížniku chaosu. Pohľadom zablúdil na taktickú obrazovku zobrazujúcu renegádsky krížnik. Ten bol takmer o polovicu väčšia než jeho Neporaziteľný.

 

Krížnik triedy Slaughter opustil kryt prašného mračna a naberal na rýchlosti, vo vhodnej vzdialenosti k zahájeniu paľby bude čoskoro. Maximálne dvadsať minút, odhadoval Tarzik. Ľahký krížnik triedy Dauntless využil gravitačné pole planéty na zmenu pozície, aby dokázal využiť plnú silu svojich predných laserových batérii. Máme jednu, možno dve salvy, odhadoval Tarzik. A keď sa dovtedy neukáže admirál Striebke, Cisár nám pomáhaj.

Znova rozkázal vyslať do éteru správu o napadnutí Orfea. Zo základne na planéte mu hlásili ďaľšie energeticke kontakty, dosiaľ však v dostatočnej vzdiaľenosti.  

"Za Cisára! Pripravte sa k boji!" znelo plastocelovým kolosom, keď vyšiel ponad planétu a zameral protivníka. Tarzik na jednej z obrazoviek videl nezreteľnú siluetu krížnika triedy Slaughter ako sa veľkou rýchlosťou blíži k planéte pod ním.

Otočil svoju mohutnú postavu v uniforme na zbraňových dôstojníkov.

"Laserové batérie pripraviť!"

Dôstojníci sa sklonili nad prístroje a mostíkom sa ozvala sústredená modlidba ku Strojovému bohu. Tarzik sám prosil Cisára o požehnanie.

Onedlho sa ozval rozkaz:

"Paľte!"

V predu na prove sa zablyslo, loďou sa rozľahli sotva zreteľné otrasy. Na chvíľu zavládlo hrobové ticho, ktoré prerušil až senzorový dôstojník.

"Cieľ zasiahnutý! Štíty dolu! Oheň na prove! Cisár buď pochválený, všetky tri rany zásah!"

Kapitán Tarzik, už starší muž s tridsiatimi troma rokmi aktívnej dôstojníckej služby vedel, že lepší zásah sa im ani podariť nemohol. Ale rovnako dobre vedel, že je to sotva škrabanec na obrovskej konštrukcii temného krížniku chaosu. Ten sa približoval s rovnako desivou rýchlosťou ako doteraz.

Na predných palubách nabíjali servitori, nevoľníci s mužstvom laserové batérie na ďalší výstrel. Obsluhy bočných delostreleckých batérií a protilietadlových veží zatiaľ v napätí čakali na rozkazy, pridelené palubné jednotky bezpečnosti stáli na stanovištiach pripravené na nevyhnutný boj, ktorý sa prenesie na palubu Neporaziteľného. 

 

Druhá salva z laserových batérií následovala už po zapojení sa diel krížniku chaosu. Paluby Neporaziteľného sa desivo otriasali, štíty praskali, padali a znova boli obnovované generátormi, okolo ktorých horúčkovito pobehovali technokňazi s modlidbami upokojenia na perách a mocnými nástrojmi v rukách. Praskali staré potrubia, do útrob lode sa valil dym, špinavá neprefiltrovaná voda a para. Plazmový reaktor ochladzovali na núdzovom režime, mohutný plastocelový trup začínal praskať a do priestoru vylietali prvé obláčky atmosféry. A ľudí.

Druhá salva sotva oslabila štíty krížniku, ktorý sa dostal dostatočne blízko na vyslatie útočných kománd. Kapitán Tarzik sa pokúsil oplatiť mu to rovnakou mincou, no zároveň zanechať na Neporaziteľnom dostatok mužov na efektívnu obranu. A tak sa medzi dvoma oceľovými gigantami, horiacimi, praskajúcimi energiou a zábleskami štítov, zjavili člny, rakety, malé lietadlá, torpédka i delostrelecké granáty strieľajúce Neporaziteľným v zúfalej snahe spôsobiť aspoň trocha škody.

 

Boj nablízko bol divoký, krutý a pre menšiu imperiálnu loď zničujúci. Ľavobok v plameňoch bol plný prasklín, dier a z priestorov delostreleckých batérií vyrážali do vesmíru fontány oranžových explózií. Ľahký krížnik v podstate zastal na mieste, motory nefunkčné a plazmové jadro na pokraji zrútenia. Kto mohol, opúšťal loď. Kapitán Tarzik, stál pri priezore, so zmesou strachu a rešpektu sa díval na svôjho vraha, obrovskú konštrukciu krížnika Slaughter. Ruky za chrbtom, oblečený v prehliadkovej uniforme, stál na mostíku sám. Vydal povel k opusteniu lode a všetci dôstojníci už dávno sedeli v záchranných člnoch.

Po lodi v agónii sa pohybovalo niekoľko zabudnutých renegádov a zopár zrádnych astartes. Pohybovali sa poničenými chodbami, rozosievali paniku a skazu. Palubná bezpečnosť síce s veľkým úsilím odrazila hlavný nápor síl chaosu, no niekoľko skupín sa dostalo až k mostíku. Za kapitánom stále nehybne stojacim oproti krížniku chaosu, ležalo na špinavej, zakrvavenej zemi medzi desiatkami mŕtvol, veľké telo zakuté v strieborno-žltom adamantiovom brnení astartesa. Zradcu. Rúhača.

 

Na mostíku Neohrozeného stál v podobnej pozície ako Tarzik admirál Rudolf Striebke. Sledoval vopred prehraný zápas Neporaziteľného s omnoho silnejším súperom. A čakal.

Desiati lex-matematici pomáhali vrchnému strelcovi Hanseltovi so zameraním nova-kanónu na cieľ. Striebke dúfal, že zásah bude presný a neohrozí ľahký krížnik jeho flotily.

Posledné hlásenia od skenerov dlhého dosahu hovorili o rýchlo sa približujúcej lodi smerom z ľavoboku a jednej zpredu. Priamo oproti Neohrozenému a Nezničiteľnému vleteli do systému eskortné lode triedy Cobra nasledované ľahkými korvetami triedy Sword. Dohromady šesť ľahkých lodí sa hnalo smerom odkiaľ prichádzali dva ďalšie silné signály. Kapitán Ballis z lodi Nezmieriteľný informoval admirála, že ho nasleduje na plný výkon smerom a čoskoro dorazí.

"Paľte!" rozkázal Striebke úsečne. Loďou otriasol slabší úder ako strela z nova-kanónu vyrazila podsveteľnou rýchlosťou k svojmu cieľu. Okamih nato exlodovala priamo na cieli, trhajúc krížnik chaosu na kúsky.

 

Tarzik nezmenil svoju pozícu, čakal až Neporaziteľný odpláva priestorom z dosahu nepriateľa. Alebo, a to skôr, až ho krížnik chaosu nemilosrdne rozstrieľa na kúsky plastocele. Neustále upieral pohľad na protivníka, ktorého nikdy z takej blízkosti nevideľ. A už ani neuvidí, blesklo mu hlavou.

V tom momente vesmír vybuchol v záplave jednoliateho bieleho svetla a donútil Tarzika zavrieť oči a inštinktívne sa skloniť. Vo vesmíre nepočuť zvuk, no exlpóziu nova-kanónu cítili všetci v okolí. Všetci, ktorých nezasiahol.

Slaughter sa zlomil v polke, praskol ako drevená vetva, vypustil do horiaceho priestoru svoje špinavé, olejové, kyslíkové, ľudské i neľudské vnútornosti, kusy strojov, tankov, diel, koľají. Všetkého čo mal v zdanlivo bezodných útrobách. Tarzik zdesene sledoval náhlu skazu krížniku, keď si všimol vzrastajúcej žiary v miestach gigantickej strojovne. V jej útrobách sa rodilo slnko. A chystalo sa explodovať.

Za krátky okamih celý zvyšný kapitánov svet zaplnila žiara vybuchujúceho reaktoru a pohltila jeho vlasntú, smrteľne ranenú loď.

 

Admirál Striebke s divným pocitom osobného sklamania sledoval skazu dvoch lodí. Kapitán Tarzik bol skvelý veliteľ s disciplinovanou posádkou a hoci veril, že Tarzik vydal rozkaz na opustenie lode, explóziu nova-kanónu a výbuchy oboch reaktorov nemohol nik prežiť. Modlil sa len k Cisárovi, za dobré kryty a filtre na budovách na Orfeovi, oba výbuchy zasiahli povrch planéty a v plameni vaporizovali takmer neznateľnú atmosféru planétky.

Dlho nad stratou nemohol uvažovať, alarm hlásil rýchle približovanie ďaľšieho krížniku triedy Slaughter z ľavoboku.

"V dostrele za dvadsať minút, lord admirál!"

"Pripraviť posádky bombardérov! Batérie na ľavom boku do pohotovosti! Laserové batérie červený poplach! Natočiť na ľavobok! Loď, udržujte stabilný kurz smerom na Orfeus! A kontaktujte kapitána Ballisa. Nech sa ponáhľa!" jeho rozkazy sa začali rozliehať celou loďou. Posádka ožila modlidbami, námahou a vzrušením.

Nezničiteľný, krížnik triedy Lunar, udržoval pozíciu mierne pred Neohrozeným, chrániac ho pred možným náhlym útokom od hlavnej skupiny chaosu, približujúcej sa z pravoboku.

 

"Tri, dva, jedna. Paľ!" Striebke sledoval hlásenia dôstojníkov-pozorovateľov o škodách na nepriateľskej lodi. Delostrelci sotva preťažili štíty a laserové batérie úplne minuli. K cieľu letela letka bombardérov, no krížnik vyzeral nepoškodený. A z vlastnej skúsenosti vedel, že jeden z týchto vražedných strojov by mohol veľmi vážne poškodiť aj jeho vlastnú loď a dovoliť tak zvyšku flotily nájazdníkov, aby ich prekonali a zničili.

Našťastie, Cisár buď pochválený, mám v zálohe eso, pomyslel si s úsmevom a vydal kódovaný rozkaz kapitánovi Ballisovi a jeho formácii. Odpoveď došla skôr než stihol renegádsky krížnik opätovať paľbu.

Spoza prašného mračna z dávno rozbitej kométy vyrazila za svojim cieľom skupina kapitána Ballisa. Ľahký krížnik Nezmieriteľný a dva eskortné torpédoborce spustili ihneď paľbu a cieľ dostal plný zásah. Po celom pravom boku Slaughtera sa rozhoreli ohne, mohutný trup sa poohýbal a popraskal. Jedna zo strieľ zasiahla gigantický motor v zadnej časti lode a tá sa následne stala neovládateľnou.

Jedinou prekvapivou salvou sa flotila zbavila veľkej hrozby a ťažko poškodený krížnik neškodne preplával ponad strieľajúce lode admirála Striebkeho.

"Bombardéry sledujte protivníka! Flotila, kurz na Orfeus a otočiť sa v jeho gravitačnom poli! Ballis vyraz priamo na cieľ!"

V tom sa povedľa ľahkých torpédoborcov triedy Sword a Cobra vynoril z priestoru krížnik triedy Styx.

 

Admirál Striebke reagoval rýchlo a skôr než jeho loď stihla vojsť do gravitačného poľa Orfea, jeho lex-matematici na čele s Hansletom zamerali Styx a vystrelili nova-kanónom. V nevhodnom uhle, s krátkym časom na dokonalé zameranie a v príliš veľkej rýchlosti lode, Hanslet dokázal presne zamerať a strela rozpútala na Styxe hotové peklo. Anihilovala veľkú letku útočných bombardérov, ktoré Styx práve vypustil a teraz smerovali na torpédoborce triedy Sword po jeho ľavoboku. No hlavne poničil mostík, zapálil hangáry, prerušil spojenia medzi streleckými palubami a dostatočne vyradil loď z ďalšej akcie. Jej kapitán začal s úhybnými manévrami a zmizol v priestore. Neskôr boli na jeho pozíciu vyslané letky bombardérov a sondážnych lietadiel, ale okrem množstva trosiek nič nenašli.

 

Vrchný veliteľ nájazdníckej flotily videl, že jeho odvážny plán na zničenie základne na Orfeovi nevyšiel a pokúsil sa o útek. Prenasledovaný skupinou kapitána Ballisa, ostrelovaný nova kanónom tentoraz už bez výrazného úspechu, stretol sa s jednotkou fregát Cobra, ktorý hrdinsky vyrazili k útoku.

S Cisárovým požehnaním zasiahli torpédami vreckovú bitevnú loď triedy Repulsive, spôsobiac znateľné škody. Nepriateľ nemal zľutovania a ako dopadali na Repulsive prvé torpéda, posledná Cobra sa menila v anonymný oblak superhorúcich trosiek.

 

Tri hodiny po vypálení prvej salvy od Neporaziteľného nastal kľud. Zvyšné protivníkove lode utiekli, iba jedna nepoškodená. Adepti od senzorov hlásili zničenie jedného krížniku triedy Slaughter a ťažké poškodenie na druhom . Ťažko poškodeý bol aj krížnik triedy Styx a ľahšie poškodená bola vrecková bitevná lod Repulsive.  

Imperiálne námorníctvo na oplátku prišlo o ľahký krížnik Dauntless a štyri fregaty Cobra.

Admirál Striebke obetoval dlhú modlidbu Cisárovi za mrtvých na Neporaziteľnom a zakázal sláviť víťazstvo.