10 Jun 2013

+++Reclusiarch Samarius and custodi Blades of Anger+++

+++Reclusiarch Samarius and custodi Blades of Anger+++

Hi again,
Today I finally finished jumppacked chaplain and his command squad (yeah I know that vanilla marines chaplains cannot have a command squad, but... and I can still play them as Blood Angels)

So here they are.

Reclusiarch Samarius: Seeker of the Taint, Chief interrogator, Winged wrath
Young and eager chaplain of the 8th centurii, Samarius is considered by many within the chapter as epitome of chapter´s furious fighting style.
Custodi Blades of Anger: Truthspeakers, Victors of Fuldon
Honour guard of the chaplain of 8th, Blades are handpicked individuals granted with great skill in close combat, fencing, lightning strikes and faith. They are also honest, proud warriors, brothers. They do not hesitate to speak openly, argue or counsel with Samarius.8 Jun 2013

+++Boj o Starú Cisárovú cestu+++


Hi again,
This is an Apocalypse battlereport or perhaps fluff report as I didn´t covered this battle in step-by-step nonsense
And also sorry, but this will be in slovak, I cannot or I don´t want to write such long article in english. 
So enjoy. 

PS: and there is link for photos from this game at the end of the article. 


+++Boj o Starú Cisárovú cestu+++
                                                          
            Na konci roka 899.M4l dosiahla zdĺhavá vojna na svete Aterna svoj vrchol pre vojská odpadlíkov a renegátov. Tam, kde dosiaľ neuspeli zástupy fanatikov, bláznov a pre všetko odhodlaných kultistov z južného kontinentu, tam uspel útok zradcov z légií mariňákov chaosu.
Pirátske bandy, bratstva krvi a temní apoštolovia ničivých bohov sa spojili pod vedením temného apoštola Kol Badara z légie Word Beares.
Jeho najvýraznejší velitelia boli Kharn z légie World Eaters, ktorý prišiel so svojím bratstvom na zavolanie svojho pána Khorna a Anaris, kedysi centurion kapituly Meče Ultimy.
Za rok zvrátili nerozhodný boj a postúpili až k samotným hraniciam mesta Aterna Prime – hlavného mesta planéty a sídla guvernéra hviezdneho systému Aterna.
            Pred samotným mestom zviedli tuhé boje do ktorých sa okrem jednotiek imperiálnej gardy zapojili aj kapituly vesmírnych mariňákov. A práve účasť kapituly Meče Ultimy sa ukázala byť dôležitá pre ďalší vývoj udalostí.

Prvá časť útoku sa odohrala na línii Kamenin – GT 722, kde spojené sily imperiálnej gardy a eldarských bojovníkov pozdržali zdanlivo nezadržateľný nápor síl chaosu aby obrancovia v druhej línii stihli dokončiť svoje prípravy.

„Spojené vojska uštedrili zatiaľ útočníkom väčšie straty, než si mohol maršál Diense priať. Zároveň však videl, že situácia je neudržateľná. Preto sa spojil s dočasným veliteľom komisárom-kapitánom Rawkn Huffom, aby sa so svojimi jednotkami preskupil na druhú líniu obrany na hradbách mesta.
            Eldarské jednotky sa odpútali smerom na sever a naviazali na seba nemalú časť zradcov. Tým umožnili lojalistom pomerne ľahký ústup k mestu.

Kol Badar na línii bojov zastavil na jeden deň svoj postup. Bolo treba opraviť poškodené stroje a zoskupiť jednotky, ktoré sa roztrúsili po širokom bojisku. Odhodlaná obrana dokázala temnému apoštolovi, že je treba počkať na pomalšie jednotky pred tým, než sa pokúsia vstúpiť do mesta Aterna Prime.“

Samotný útok na druhú líniu budú viesť jednotky verné Khornovi, nakoľko skupiny Kol Badara a jeho Word Bearerov boli buď zničené, vyplytvané alebo roztrúsené po širokom okolí.
Druhý útok teda mali viesť Lebkonoši kapitána Travaka, Kharnoví Poberačí lebiek a Sarsoví Rezači. Tieto podporovali pomalšie jednotky zradcovských vojsk, obrnené jednotky a kulty z juhu.
Proti nim stáli v obranných líniach celá 3. centúria Mečov Ultimy centúriona Ullisea a segmenty 8. a 1. centúrie. Na poslednú chvíľu dorazili aj sily eldarov pod vedením farseera Bhyrindaara, ktoré sa vrátili zo záškodníckych akcií do boja.

Bojisko bolo z ľavého krídla lojalistov ohraničené bažinatou oblasťou v ktorej sa nachádzali zvyšky starodávnej industriálnej zástavby. Toto bojisko najlepšie vyhovovalo pohyblivým eldarom, ktorí tu opreli svoje rýchle stroje do obrany.
Stred pokračoval dávnymi opevneniami a zákopmi popri Starej Cisárovej ceste, ktoré bolo treba rýchlo opraviť a vylepšiť, čo sa len tak-tak stihlo. Tu z ľavej strany prešlo jadro eldarov s wraithguardov a wraithlordami, ktorých do boja viedol Avatar a farseer Bhyrindaar. Z pravej strany si ho obsadili hviezdny mariňáci.
Pravé krídlo tvorila hospodárska usadlosť, háje a ďalšia krátka časť zákopov. Tu posadil centurion Ulliseus hlavnú časť svojich síl a na úplny kraj prešiel centurion Asperus s jednotkami motoriek.
Ľavé krídlo zo strany renegátov bolo tvorené troskami Starej Cisárovej cesty, kopcami a hustými lesmi, za ktorými sa skrývali jednotky artilérie a ťažké tanky zradcov, medzi ktorými zlovestne stál Baneblade. Z ľavého krídla do stredu prechádzali hlavné body útoku padlých mariňákov, ktoré sa museli predierať pahorkatinou a hájmi smerom k ceste. Za nimi sa valila podpora tankov a delostreľby.
Do bažín na pravom krídle sa proti eldarom postavili zástupy zradcov a ich ľahká technika, ktorá tu zvádzala boj s obdobne vyzbrojeným súperom.  

            Eldarské sily, hoci značne skúšané po celý čas útoku, ostali vo väčšej miere nedotknuté. Rýchle elementy síce utrpeli ťažké straty a mocný Avatar padol v boji s Bloodthirsterom, ale gro armády ostalo neporušené. Časť sa stiahla z hlavného boja, aby pokryla širšie okolie planín a zahnala prípadné obkľučujúce jednotky. Skupina mŕtvych bojovníkov a konštruktov v centre bojiska viazala na seba obrovskú silu útoku.
Obratné stíhačky sa účastnili súbojov v oblakoch, tanky zadržali nápor chaosu aby následne pomaly postupovali vpred, prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa.

3. centúria a časti 8. centúrie Mečov Ultimy, ktoré stihli po prielome pri Kamenin – GT 722 obsadiť obranné pozície pri vidieckej usadlosti na Starej Cisárovej ceste sa tu stretli najmä s mohutným náporom šialených prisluhovačov chaosu a ich ťažkej techniky. Tanky, samohybné delostrelectvo a zdanlivo nekonečné zástupy kultistov a renegátov boli kde-tu posilnené jednotkami padlých mariňákov a démonov.
Po udržaní náporu a jeho odrazení sa s pomocou leteckého výsadku a výsadku z orbity pustili do útoku na zadné línie zradcov. Prerazili jednotkami druhého sledu a vrhli sa medzi nechránené stroje, delá a delostrelcov. Skaza sa zdala byť nevyhnutná a taká silná, že hrozila prelomením celej ofenzívy a útokom na nepripravenú líniu Kol Badara. Na poslednú chvíľu spomalil postup kapituly útok stoviek kultistov z boku bojiska. Títo svojou obetou zachránili Kol Badara a umožnili porazenému útoku organizovaný ústup a možnosť odniesť si z bojiska cenné artefakty, svojich zranených či mŕtvych veliteľov a časť strojov.

Boja sa zúčastnil aj Princeps Isir na stoji Angelus Irae z Legio +++CLASSIFIED+++, ktorého ťažké kroky a rev zbraní sa niesli aj cez hluk bojiska pod ním. Explózie rozžeravenej plazmy trhali kusy tankov a spaľovali kultistov po desiatkach. Výstrely z turbolaserov ničili stroje v druhom slede, ktoré len sotva videli cez prach a dym svojho kata.

Do bojov vo vzduchu sa zapojila 14. stíhacia peruť so strojmi Thunderbolt, ktorá poskytovala vzdušné krytie pozemným operáciám. Tu získal svoje 17.te víťazstvo plk. Smik, ktorý bol za svoju účasť vyznamenaný Zlatými krídlami Aterny In Memoriam.

A hoci vojsko Kol Badara získalo časť svojich strategických cieľov na planine pred Aternou Prime, odhodlaný odpor ho pripravil o tak potrebné momentum, ktoré si vybudovalo počas svojho ťaženia.
            Rovnako vážne boli aj straty, ktoré utrpelo. Lord Travaka padol pod náporom eldarských bojovníkov a s jeho stratou ťaženie opustili zvyšky Lebkonošov. Kharn sám bol ťažko zranený v boji s jednotkou praetoriánov seržanta Avera a iba tajná chodba v neďalekom stavení mu zachránila život. Zánik lorda Sarsa zanechalo Rezačov v zmätku a postupne sa z ťaženia vytratili aj oni.
            V radoch zradcov a kultistov boli straty ďaleko vyššie. Takmer všetci velitelia padli alebo boli zajatí, utiecť s poslednými zvyškami síl sa podarilo iba lordovi Shaulan Dorgovi, ktorí spolu so zvyškami zradných mariňákov organizoval ústup k pozíciám Kol Badara.
            Prekvapivý výsadok jednotiek kapituly Meče Ultimy a súčasne vedený protiútok na pravom krídle lojalistov stál renegátov celé skupiny tankov, artilérie a vozidiel podpory. V delostrelectve a tankových silách spôsobilo vyčíňanie lojalistov také škody, že na nahradenie strát museli renegáti zastaviť severozápadnú ofenzívu na obkľúčenie mesta a povolať ich delostrelectvo a tanky na podporu obrany Kol Badarovej línie. Pri útoku stratili aj jeden z cenných tankov Baneblade, ktorého katastrofálna explózia rozmetala tri čaty delostrelcov a v krajine i línii útoku vytvorila čiernu ryhu


            Renegáti tak neprenikli až k samotnému mestu, ale ich postup bol iba pozastavený, nie úplne zvrátený. 

foto by Alessan