22 Jul 2013

+++Hydra Gun Emplacement+++

As now I need every Chimera and Hydras are now near-useless in normal games, my Hydras are now almost extinct. Models will be converted for Griffon or Medusa, but still I got 3 turrets.
So I´ve started with emplacements, mainly for our Apocalypse games.


There will be some metal effect by plastic web/grid and plastcard details by Evergreen.

 
14 Jul 2013

+++Ferret, Varrior, Ortos, Carthan and epistolary Varus+++

Hi there, long time, no see.
   I wasn´t quite in a mood for painting and got not much time left for gaming either. For a week I was in Manchester UK, very nice city. And there I was just chillin´, gettin´in touch with reality and work.
But I´m back now. Or at least I hope so.

   Light vehicle Ferret, build on a Centaur chasis is hastly design of a recon vehicle which originated from Vanderren sector and is used by local militias, PDFs and regiments of IG. This is the anti-tank answer for recce squads. Used in ambushes, Ferret got twin-linked missile launcher and about 8 more missiles which can be fired upon side armour of passing armoured vehicle.
   This one belongs to 4th Yalden regiment.Well, this vehicle is designed on real anti tank missile carriers as FV102 Striker or Marder (IFV). All I needed was one sleepless night, brain full of what-if-world war III  scenarios and than flash of genius. 

   Brother Varrio, now venerable dreadnought of the Swords of Ultima chapter. Once a sergeant of the preatorian squad, criticaly wounded during the raid of Gantalles. One of the oldest brothers, he remembers well the time of Silence, when whole sector was cut off from the Imperium by strong Warp Storm.     Brother epistolar Varus, Guardian of the threshold and the Bane of the daemon. Here he´s with jump pack and also on bike. My favorite model so far. As I´m looking forward for new codex and some sort of familiar, he´s got a raven - Orev.
  This is my female model for Void Navigator. Originaly comes with a male head, but since I´ve got almost all models male, I bought some women heads and so I used one here. I think it´s more realistic and nicer than those Raging Heroes nonsenses.

   Brother Carthan.

   Brother Ontos


10 Jun 2013

+++Reclusiarch Samarius and custodi Blades of Anger+++

+++Reclusiarch Samarius and custodi Blades of Anger+++

Hi again,
Today I finally finished jumppacked chaplain and his command squad (yeah I know that vanilla marines chaplains cannot have a command squad, but... and I can still play them as Blood Angels)

So here they are.

Reclusiarch Samarius: Seeker of the Taint, Chief interrogator, Winged wrath
Young and eager chaplain of the 8th centurii, Samarius is considered by many within the chapter as epitome of chapter´s furious fighting style.
Custodi Blades of Anger: Truthspeakers, Victors of Fuldon
Honour guard of the chaplain of 8th, Blades are handpicked individuals granted with great skill in close combat, fencing, lightning strikes and faith. They are also honest, proud warriors, brothers. They do not hesitate to speak openly, argue or counsel with Samarius.8 Jun 2013

+++Boj o Starú Cisárovú cestu+++


Hi again,
This is an Apocalypse battlereport or perhaps fluff report as I didn´t covered this battle in step-by-step nonsense
And also sorry, but this will be in slovak, I cannot or I don´t want to write such long article in english. 
So enjoy. 

PS: and there is link for photos from this game at the end of the article. 


+++Boj o Starú Cisárovú cestu+++
                                                          
            Na konci roka 899.M4l dosiahla zdĺhavá vojna na svete Aterna svoj vrchol pre vojská odpadlíkov a renegátov. Tam, kde dosiaľ neuspeli zástupy fanatikov, bláznov a pre všetko odhodlaných kultistov z južného kontinentu, tam uspel útok zradcov z légií mariňákov chaosu.
Pirátske bandy, bratstva krvi a temní apoštolovia ničivých bohov sa spojili pod vedením temného apoštola Kol Badara z légie Word Beares.
Jeho najvýraznejší velitelia boli Kharn z légie World Eaters, ktorý prišiel so svojím bratstvom na zavolanie svojho pána Khorna a Anaris, kedysi centurion kapituly Meče Ultimy.
Za rok zvrátili nerozhodný boj a postúpili až k samotným hraniciam mesta Aterna Prime – hlavného mesta planéty a sídla guvernéra hviezdneho systému Aterna.
            Pred samotným mestom zviedli tuhé boje do ktorých sa okrem jednotiek imperiálnej gardy zapojili aj kapituly vesmírnych mariňákov. A práve účasť kapituly Meče Ultimy sa ukázala byť dôležitá pre ďalší vývoj udalostí.

Prvá časť útoku sa odohrala na línii Kamenin – GT 722, kde spojené sily imperiálnej gardy a eldarských bojovníkov pozdržali zdanlivo nezadržateľný nápor síl chaosu aby obrancovia v druhej línii stihli dokončiť svoje prípravy.

„Spojené vojska uštedrili zatiaľ útočníkom väčšie straty, než si mohol maršál Diense priať. Zároveň však videl, že situácia je neudržateľná. Preto sa spojil s dočasným veliteľom komisárom-kapitánom Rawkn Huffom, aby sa so svojimi jednotkami preskupil na druhú líniu obrany na hradbách mesta.
            Eldarské jednotky sa odpútali smerom na sever a naviazali na seba nemalú časť zradcov. Tým umožnili lojalistom pomerne ľahký ústup k mestu.

Kol Badar na línii bojov zastavil na jeden deň svoj postup. Bolo treba opraviť poškodené stroje a zoskupiť jednotky, ktoré sa roztrúsili po širokom bojisku. Odhodlaná obrana dokázala temnému apoštolovi, že je treba počkať na pomalšie jednotky pred tým, než sa pokúsia vstúpiť do mesta Aterna Prime.“

Samotný útok na druhú líniu budú viesť jednotky verné Khornovi, nakoľko skupiny Kol Badara a jeho Word Bearerov boli buď zničené, vyplytvané alebo roztrúsené po širokom okolí.
Druhý útok teda mali viesť Lebkonoši kapitána Travaka, Kharnoví Poberačí lebiek a Sarsoví Rezači. Tieto podporovali pomalšie jednotky zradcovských vojsk, obrnené jednotky a kulty z juhu.
Proti nim stáli v obranných líniach celá 3. centúria Mečov Ultimy centúriona Ullisea a segmenty 8. a 1. centúrie. Na poslednú chvíľu dorazili aj sily eldarov pod vedením farseera Bhyrindaara, ktoré sa vrátili zo záškodníckych akcií do boja.

Bojisko bolo z ľavého krídla lojalistov ohraničené bažinatou oblasťou v ktorej sa nachádzali zvyšky starodávnej industriálnej zástavby. Toto bojisko najlepšie vyhovovalo pohyblivým eldarom, ktorí tu opreli svoje rýchle stroje do obrany.
Stred pokračoval dávnymi opevneniami a zákopmi popri Starej Cisárovej ceste, ktoré bolo treba rýchlo opraviť a vylepšiť, čo sa len tak-tak stihlo. Tu z ľavej strany prešlo jadro eldarov s wraithguardov a wraithlordami, ktorých do boja viedol Avatar a farseer Bhyrindaar. Z pravej strany si ho obsadili hviezdny mariňáci.
Pravé krídlo tvorila hospodárska usadlosť, háje a ďalšia krátka časť zákopov. Tu posadil centurion Ulliseus hlavnú časť svojich síl a na úplny kraj prešiel centurion Asperus s jednotkami motoriek.
Ľavé krídlo zo strany renegátov bolo tvorené troskami Starej Cisárovej cesty, kopcami a hustými lesmi, za ktorými sa skrývali jednotky artilérie a ťažké tanky zradcov, medzi ktorými zlovestne stál Baneblade. Z ľavého krídla do stredu prechádzali hlavné body útoku padlých mariňákov, ktoré sa museli predierať pahorkatinou a hájmi smerom k ceste. Za nimi sa valila podpora tankov a delostreľby.
Do bažín na pravom krídle sa proti eldarom postavili zástupy zradcov a ich ľahká technika, ktorá tu zvádzala boj s obdobne vyzbrojeným súperom.  

            Eldarské sily, hoci značne skúšané po celý čas útoku, ostali vo väčšej miere nedotknuté. Rýchle elementy síce utrpeli ťažké straty a mocný Avatar padol v boji s Bloodthirsterom, ale gro armády ostalo neporušené. Časť sa stiahla z hlavného boja, aby pokryla širšie okolie planín a zahnala prípadné obkľučujúce jednotky. Skupina mŕtvych bojovníkov a konštruktov v centre bojiska viazala na seba obrovskú silu útoku.
Obratné stíhačky sa účastnili súbojov v oblakoch, tanky zadržali nápor chaosu aby následne pomaly postupovali vpred, prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa.

3. centúria a časti 8. centúrie Mečov Ultimy, ktoré stihli po prielome pri Kamenin – GT 722 obsadiť obranné pozície pri vidieckej usadlosti na Starej Cisárovej ceste sa tu stretli najmä s mohutným náporom šialených prisluhovačov chaosu a ich ťažkej techniky. Tanky, samohybné delostrelectvo a zdanlivo nekonečné zástupy kultistov a renegátov boli kde-tu posilnené jednotkami padlých mariňákov a démonov.
Po udržaní náporu a jeho odrazení sa s pomocou leteckého výsadku a výsadku z orbity pustili do útoku na zadné línie zradcov. Prerazili jednotkami druhého sledu a vrhli sa medzi nechránené stroje, delá a delostrelcov. Skaza sa zdala byť nevyhnutná a taká silná, že hrozila prelomením celej ofenzívy a útokom na nepripravenú líniu Kol Badara. Na poslednú chvíľu spomalil postup kapituly útok stoviek kultistov z boku bojiska. Títo svojou obetou zachránili Kol Badara a umožnili porazenému útoku organizovaný ústup a možnosť odniesť si z bojiska cenné artefakty, svojich zranených či mŕtvych veliteľov a časť strojov.

Boja sa zúčastnil aj Princeps Isir na stoji Angelus Irae z Legio +++CLASSIFIED+++, ktorého ťažké kroky a rev zbraní sa niesli aj cez hluk bojiska pod ním. Explózie rozžeravenej plazmy trhali kusy tankov a spaľovali kultistov po desiatkach. Výstrely z turbolaserov ničili stroje v druhom slede, ktoré len sotva videli cez prach a dym svojho kata.

Do bojov vo vzduchu sa zapojila 14. stíhacia peruť so strojmi Thunderbolt, ktorá poskytovala vzdušné krytie pozemným operáciám. Tu získal svoje 17.te víťazstvo plk. Smik, ktorý bol za svoju účasť vyznamenaný Zlatými krídlami Aterny In Memoriam.

A hoci vojsko Kol Badara získalo časť svojich strategických cieľov na planine pred Aternou Prime, odhodlaný odpor ho pripravil o tak potrebné momentum, ktoré si vybudovalo počas svojho ťaženia.
            Rovnako vážne boli aj straty, ktoré utrpelo. Lord Travaka padol pod náporom eldarských bojovníkov a s jeho stratou ťaženie opustili zvyšky Lebkonošov. Kharn sám bol ťažko zranený v boji s jednotkou praetoriánov seržanta Avera a iba tajná chodba v neďalekom stavení mu zachránila život. Zánik lorda Sarsa zanechalo Rezačov v zmätku a postupne sa z ťaženia vytratili aj oni.
            V radoch zradcov a kultistov boli straty ďaleko vyššie. Takmer všetci velitelia padli alebo boli zajatí, utiecť s poslednými zvyškami síl sa podarilo iba lordovi Shaulan Dorgovi, ktorí spolu so zvyškami zradných mariňákov organizoval ústup k pozíciám Kol Badara.
            Prekvapivý výsadok jednotiek kapituly Meče Ultimy a súčasne vedený protiútok na pravom krídle lojalistov stál renegátov celé skupiny tankov, artilérie a vozidiel podpory. V delostrelectve a tankových silách spôsobilo vyčíňanie lojalistov také škody, že na nahradenie strát museli renegáti zastaviť severozápadnú ofenzívu na obkľúčenie mesta a povolať ich delostrelectvo a tanky na podporu obrany Kol Badarovej línie. Pri útoku stratili aj jeden z cenných tankov Baneblade, ktorého katastrofálna explózia rozmetala tri čaty delostrelcov a v krajine i línii útoku vytvorila čiernu ryhu


            Renegáti tak neprenikli až k samotnému mestu, ale ich postup bol iba pozastavený, nie úplne zvrátený. 

foto by Alessan 

24 May 2013

+++Arivisian Treaty, Part I.+++

Hi again,
Here´s a small portion of the fluff for my chapter - Swords of Ultima


+++Arivisian Treaty+++

+++As transcribed via astropath from the words of Ambassador Olkros the Blessed, envoy of the most holy order of the Arivisian Cog, keeper of the Arivisian Treaty.+++

My Lords,
I enclose here the sum total of the knowledge I have acquired in the mission entrusted to me by Magos Primaris Teuten of the most trusted Council of the Cog. During my service on the battle-barge Divine Blade I have been able to document the organisation, tactical and strategic doctrine and cultural idiosyncracies of the Swords of Ultima chapter of the Adeptus Astartes. The terms of the Arivisian Treaty, under which my service alongside the Chapter's techmarines is permitted, proved invaluable in granting me access to the Chapter's repositories of knowledge. Although be sure, that the Chapter remained silent to almost every question from recent history. And also the mystery behind so called “Swordkeepers” remained untold. 

I have honoured the conditions of our treaty to the letter and never steps out from my boundaries in this case, never let myself slip into the Chapter´s sacred wells of knowledge without invitation, so that this report can be viewed as incomplete or vague.
 

I.Homeworld

From their founding, the Swords of Ultima have occupied world of Powys in Vanderenn Sector, Segmentum Ultima. Although it is still officially classed by the Administratum as an imperial world, in practical terms Powys is now nothing more than war-torn nightmarish ruin of its´ former glory. Scarred surface is charred by war hidden under twilight sun blocked by heavy radiation filled dust clouds. From the radiation levels in air and the state of the surface, I can suggest that this event did happen not longer than two centuries before.

 What caused this unfortunate state of Powys is a subject of grim silence from the battle-brothers of the Chapter. Rarely they spoke about Powys and no-one but Lord Epistolar Severus Aries ever answered my curious questions. From what I learned from him and from our archives on Jusia XII, Powys was subject to a major battle between the chapter and the traitorous legion whose name had not preserved to this day. Or at least remains in secrecy. Given the particular silence on this matter, maybe it was one of the ancient traitors? I leave this suggestions to you, venerated magos.

What remains from the cities on the planet, is also only a ruin. From what I heard, majority is utterly destroyed, wiped from the surface by orbital bombardment and terrible war. Some remained, destroyed and burned, but defiantly standing still as an reminder of local people steadfast attitude. Remnants of population live in those ruins life of a harsh struggle. Somehow fitting breed for a holy Adeptus Astartes I presume.
 

II. Origins

                Our own Arivisian Treaty is dating to the first half of the M37 and we already knew that the Chapter was at full strength at that time. Until now, most trusted Council of the Cog wasn´t aware of their ancient history. I now can enlighten you a bit as Lord Severus was unexpectedly sharing with this topic.

                During the Age of Apostasy and the Reign of Blood, when our beloved Empire was  weakened by betrayal and a civil war, xenos and renegades begun their raids, attacks and conquests. Stretched thin, forces of the Empire could not effectively protect its´ own length and breath. So the decision was made to create a new chapter from the revered gene-seed of the glorious Ultramarine chapter. As I believe, our Cog don´t have an access to the Martian vaults where gene-seed sample is stored so this should be looked upon. I wasn´t able to get a knowledge of an exact founding number, but since 13th and 21st Founding took place a short time before Age of Apostasy, it´s not expected that this was one of those Cursed founding.

                And so, imperial world of Powys was chosen as their homeworld by first master Remus, formerly the captain of the Ultramarines 3rd company.  Please note that more venerated names were spoken: Paliondis, Mantus... none of which I was granted more knowledge about. Exact reasons of the founding are unknown to me, but as Lord Severus told me, most ancient scrolls spokes about glorious wars against a number of WAAAGH! in sector.

                Since then, reports, stories, legends and tales about the Chapter are numerous not only in Vanderenn sector, but also nearby sectors. One certain tale, as I have been able to acquire it from St.Stollinaris Library in Macharia. There is an unnatural silence for a long time though. Since mid M37. to the beginning of M38. a strong Warp Storm engulfed whole sector and made all communications and transport from and into the sector impossible. During this time, the chapter along with PDF, local imperial forces and even few groups of other Astartes (maybe from them they´ve acquired many ancient relics we´ve seen on their actions?) stand vigilant and strong in defense of the sector.

                After the terrible Warp Storm our famous forefather Dorsmeurius returned Vanderenn to the light of the Emperor and on the world of Arivisian he signed the treaty with the Chapter.

Narchun´s Reavers

Hi again after couple of days.
This week I´ve been busy painting my Space Marines, namely jumppack command squad for chaplain, but since they are not finished yet, I´ll introduce you another bunch of renegates - Narchuns´s Reavers.
They are my side project (as is my whole renegade guard) but I´ve get bored by painting Space Marines. For some weeks I was kept away from renegades since I wasn´t sure how they should look.
I´ve got 25 Maur aep Noch´s Marauders modeled as ex-sailors, but for this new platoon, I promised my brother that they will have more sinister and more Blood Pact look.
Not an easy task considering they are from catachans and I´m a lame with greenstuff. But some ideas come out into my mind so I´ve tried to upgrade them a bit.
Catachans mixed with cultists from Dark Vengeance and marauders from FB. They´ve got a few spikes, horns and weird stuff. They´ve also got metal plates here and there and fur on shoulders and waist.
Fur on Reavers is part the badge of success in Moiian campaign and part necessity since northern continent is colder than their homeland.

I´ll have to learn something about photography.... sorry for it.

So here is command squad. Narchun the Horned Beast is the commander. Ex-sergeant from household guard of the House Frakos, he had betrayed his former employee, turned to chaos and founded a small warband. He is with the rebellion almost since it´s beginning, worshiping dark gods and seeking pacts of power.


Narchun the Horned Beast.

Barkhos, the Defiler of the Church and a rapist. Once, he was cursed by one of his victins to die horribly in righteous flames.. His time will surely come.


Molkor the Iconoclast. Blessed by the Blood. He is the iconbearer of the Khorne and relentless destroyer of everything imperial.
On his side is Smaphtor, former priest from Danas. He found himself in more harsh belief and fled with Reavers.


Kastrus. His throat was slit by some nameless enemy during hive war at the start of the rebellion. Since than he´s silent and malevolent.


And finaly, Sorkos and his pack. Almost all of them hails from hive Sonaal and household of the House Frakos


12 May 2013

Maur aep Noch´s Marauders & Ravan Khaiin

From now on I´m switching this blog to engrish :) so be patient please.

Today I´ve managed to finish platoon command squad for "brother´s" renegade imperial guard.
I ´ve a plan for a fluffy renegades from my world of Aterna Prime where the majority of my fluff belongs.

Maur aep Noch is a former captain of the frigate which sailed on Aterna´s hot seas for a long time ´till he and his crew joined the rebellion, than falls for the chaos cults and during the invasion on northern continet, loyalists aircraft sinks this frigate. Since than, Maur and his crew joined the chaos army.

Maur aep Noch - grizzled red bearded devil from the sea
Ullaus - ghostly drummer and captain´s closest advisor
Dreup - vox operator and axeman from Moiian
Hawtek - he-who-whispers
Crazed Tull - former slave from imperial ship
Benediktus - heretek and former techpriest from the frigate


Recently I was approached with a friend of mine with the idea of playing the Necromunda again.
Since my old Goliath gang went to the chaos IG army (soon to be on this blog too I hope) and I consider the GW gang-models not very likeable, I´m trying to build a new one from my bitz box.
It´ll be house Orlock gang.
Now, this is WIP of Ravan Khaiin, gangleader, former imperial priest (and later acolyte of inquisitor Avanor Hades
)

6 May 2013

Battlereport: Vanilla SM vs Chaos

Dnes som hral s brchom 1999pts Vanilla marínu proti Chaosu. Keďže sme sa tak nejako zhodli, že dvaja draci sú turnajový overkill a tiež sa nám chcelo hrať veci, ktoré bežne nehráme, armády boli "nekompetetívne" i keď v prípade chaosu jeden nikdy nevie :D

Misia: 4objective, deploy: na dlžku stola. nebol nightfight

brcho
HQ - Kharn , 3lvl Nurgle Kúzelník
Elite - Nurgle spawn 3x
Troops - Berzerkerz 16x, marines w/2x melta, MoK 10x, marines w/2x plasma gun, MoK 10x
Fast - bikes 5x, melta MoK, drak
Heavy - Havocs w/4x AC, Maulerfiend, Forgefiend

ja
HQ - master w/JP, SS, relic, chaplain Ivanus Enkomi
Elite - Sternguard 5x w/Droppod, Ironclad w/Droppod, Siege Dreadnought w/Droppod
Troops - 10x scout w/Telion, 10x SM w/Rhino, 10x SM w/Rhino
Fast - 5x vanguard, 10x assault squad w/SS&PF, 2xplasma pistol

brcho ma pustil prvého, do jeho línií som hodil oba dreadnoughty a siege s plamenometom AP3 zapálil z 5 len 3 Havocov :) Druhý síce dal Maulerfiendovi 2 penetračné, ale brcho s kľudom angličana oba saevol na demon 5+. Trochu som sa hýbal, ale keďže v strede mal 16 khorňákov s Kharnom, držal som sa tak nejako vzadu.
On sa s khorňákmi rozbehol stredom, po ľavom krídle šiel s motorkami + turboboost do mojej línie a za nimi poslal 10mariňákov s plasmami. Proti dreadnoughtom nasadil forgefienda, squadu s meltami a maulerfienda.
Streľbu a následný charge prežil iba ironclad, ktorého neskolili ani dve melty ani hades autokanón. Siege dreadyho mi forgefiend rozpáral, ale spravil (skoro) čo mal. :)

V druhom kole mi vanguardi nedošli, ale sternguardi v drope hej. Vysadil som ich pri meltičoch, ktorí ostali v tyle chaosu a AP3 boltrami ich trocha pokosil. Účinnosť bola prekvapivo vysoká. Do budúcna by zvládli pri sebe kúzelníka s T-1 kúzlom.
Troška som sa okašľal, keď som s ironcladom šiel do Forgefienda namiesto Maulera a ten ma rozobral. Nevadí. S kaplanom, šéfom a assault squadou som nabehol do motoriek, ktoré nevydržali. Žiaľ, lebo som vedel, že príjde drak.
Sniperi zatiaľ strieľali do khorňákov a tacticaly sedeli v rhinách.
Brchovi prišiel drak, zfúkol pár assaulťákov. Zvyšok plazmových chaosákov sa mi zakusol do sternguardov a kúzelník so Spawnami mi chargol assaultov. Podhodil som mu seržanta s fistou a štítom a dal som mu wound. Sám som 3 saveol. Profit! Kharn s kamošmi šiel ďalej k strednému objectivu.

Tretie kolo som skúsil zostreliť lucky laserom draka, ale nevyšiel. Nevadí. S kúzelníkom som sa ďalej bil. Zabil som mu skoro všetkých spawnov a mne zomrel seržant. Obeta ok.
Prišli mi Vanguardi ale samozrejme mishap. Našťastie "len" dopadli podla brcha. Tak do mojeho deployu.
Brcho mi drakom pokračoval cez jednotky, zapálil 4 z 5 vanguardov. Mauler zničil jedno rhino, Forgefiend nedochargoval ku sternguardom. Tí aspoň zabili zvyšok melta chaosákov. Kharn s jednotkou tiež nedochargovali k tacticale, ktorá musela vystúpiť z rhina.
V combate som zabil kúzelníka, ale posledný spawn s posledným životom prežili...

Long story short, vyhral som.
Hlavné je ale to, že som si vyskúšal alpha strike s dreadnoughtami, ktoré som v 6. edícii zatiaľ sotva hral.
Ten flamestorm cannon u siege dreadyho je super, ironclada tiež. Asi im ešte dám šancu, ak nebudem hrávať drahé motorky.
Ivanus Enkomi je fajn. Takmer 150pts za JP,Fistu, granátomet a "rage" USR je celkom fajn.

+++Siege Dreadnought v chrbte+++
 +++Kharn s berzerkrami pomaly postupuje vpred+++
 +++Chaptermaster Reivan Longinius & Chaplain Samarius+++

Projekt Stôl & Assault squad Remus

Niekedy v priebehu minulého týždňa som dokončil stôl aj pár terénov k nemu.
+++Opustená pevnosť+++ 

+++Stôl - rozbitá cesta, zabudnuté vlhké lúky na Aterna Prime+++
 +++Socha svätca na Aterna Prime+++
Už sa neviem dočkať, kedy si na stole zahrám. V poslednej dobe som mal doma celkom prázdno z rozličných dôvodov. Ale zajtra by sa to už mohlo zmeniť. Dal by som nejaký slabší report.

Pár vecí mi nevyšlo, najmä väčšia diverzita tráv, ale s tým sa ešte viem pohrať. Skúsim dokončiť a pridať ešte pár skál a kamenia a machu. I keď taká vysoká úroveň detailov je vhodná skôr pre železničného modelára...
Čo je fakt najväčšia otrava na stoloch je ten "flock". Nefunguje ako má, presvitá ním zaschnutý Duvilax a v byte sa vznáša ešte dva-tri dni po...

V štvrtok večer som finišoval aj s útočnou jednotkou ôsmej centúrie seržanta Remusa. Ak sa nemýlim je to už 130 domalovaný mariňák, ktorý prešiel aj "prefarbením" keď som sa konečne odhodlal viac odlíšiť svoju kapitulu od Ultramarines.

 +++Jednotka Remus a úplne vľavo apothecary Allacron (v prípade ak budem hrať ako Blood Angels)+++27 Apr 2013

Projekt Stôl & chaos ľahký tank

Po tom, čo som posledných pár týždňov pracoval okrem iného na prerobení stola a najmä cesty z dlažobných kociek, dnes som sa konečne dostal k obsypaniu trávou dvoch dielcov. Konečne
Pred 

a po ...
 

 Dlažobné kocky boli riadna pain. Musel som si ich nastrihať, nalepiť a po jednej namalovať. Nič pre môj chrbát, preto to aj trvalo skoro mesiac :) Každopádne som s výsledkom dosť spokojný i keď nejaké drobnosti by som tam ešte hádam dokončil. Najmä nejakú formu patiny. 
Okrem toho som sa dnes venoval aj chaos ľahkému tanku pre brchovu chaos gardu. 

at first I was like...