28 Sep 2014

+++ Brother Aarim +++

+++ Brother Aarim, Imperial Fists Horus Heresy project +++



Clad in a mix of MK.II armour and unknown leg type armour.
Unknown type may be aquired during recent Imperial Fists mission to Mars, since brother Aarim was wounded on this very mission.  (see mechanical replacement of his right arm)
Armour looks like upgraded MK.II with aditional armour plates, bulkier than MK.III

11 Sep 2014

+++Brother Ontos+++

 
Originated from Ultramarine chapter, brother Ontos is one of the founding members of Swords of Ultima chapter.

He was a first company veteran, one of the sternguard, when he promised his old friend captain Remus, newly appointed master of a new chapter, that he´ll help him with founding of the new chapter.

He served for another hundred years as first captain, until he was struck down by daemon.  
 

Since he always was superb marksman, he retained his specialisation even after entombment into dreadnought device. Pair of assault cannons are his weapon of choice.


Right shoulder is decorated by symbol of the Swords of Ultima chapter and by brass death mask of Ontos himself.
His right shoulder bears the shield with image of his last fight with daemon on the world Drässr.
 
 
Holy words of Litany of Devotion are insciribed upon his knee
 
"Where there is uncertainty, I shall bring light
Where there is doubt, I shall sow faith
Where there is shame, I shall point atonement
Where there is rage, I shall show its course
My word in the soul shall be as my bolter in the field."

 
Upon leg plate, there is a symbol of Claymore strike force - white cyrcle and black lightning inside. There is also inscribed last prayer of the dying brother
 
"For past and for future,
For Terra and the Emperor,
We die, though our war is eternal,
We are doomed, we walk in darkness,
We are forgotten, yet the future is our gift to humanity.
No brother falls forgotten. "

 

17 Apr 2014

+++Vojsko Yaldenovej Nádeje+++



+++Úderné oddiely+++
Elitná pechota vychovávaná a cvičená zo sirôt na mesiaci Yaldenovej Nádeje - Tear .
Priraďovaná k regimentom na plnenie najnebezpečnejších a najnáročnejších bojových úloh. V bojových transportéroch alebo strojoch Valkýra zabezpečujú protiútoky, okamžité výsadky na posilnenie línií, bleskové obchvaty.
Taktiež vo veľkom distribuovaná po celom šírom Impériu ako súčasť Imperiálnych Úderných oddielov.
Prastaré dohody Yaldenovej Nádeje s Adeptami Administrata a Munitoria zabezpečujú, že aspoň 20% všetkých vycvičených oddielov ostane Yaldenovej Nádeji.
Výzbroj: pekelná puška vzor Yalden MK. III (6 zásobníkov) , rozličné osobné pištole, bojový nôž vzor Yalden, útočné granáty a protitankové granáty (4ks / 2ks)


Seržant Shiloh Sinai a dvaja muži z družstva Gama
Predmestie Aterny Prime

+++Granátnici+++
Ťažká pechota s najlepším možným výcvikom hneď po imperiálnych útočných komandách či
Karskinoch z Cadie. Každý jeden Granátnik je dobrovoľník zo systému Yaldenovej Nádeje a je teda aj vysoko motivovaný a indoktrinovaný.
Ich výzbroj a výstroj vychádza zo starého designu spred invázie, kedy boli všetky regimenty
Yaldenovej Nádeje vyzbrojené týmto štýlom. Dnes je táto technológia príliš nákladná pre bežné regimenty a je preto dodávaná iba elitným jednotkám.
Nebojujú ako samostatný regiment, ale sú po čatách rozdelení k pechotným a motorizovaným
regimentom Yaldenovej Nádeje, kde spolu s údernými oddielmi plnia špeciálne úlohy, vedú prekvapivé útoky, krytie krídiel a zabezpečujú mechanizovaný prieskum hlboko na území nepriateľa.
Výzbroj: laskarabína bullpup vzor Yalden (6 zásobníkov – počas bojového nasadenia výrazne navýšený
počet) / brokovnica vzor Yalden MK II, rozličné osobné pištole, bojový nôž Yalden, útočné granáty
a protitankové granáty (4ks / 2ks)
Seržant Anna Gudaan s jednotkou granátnikov
Predmestie Aterny Prime

+++Centaur – Mula+++
Štandardne slúži ako štábne vozidlo na fronte, rýchly nosič správ, munície a zásob, transportér pre delá
a pre stovku iných, drobných úloh. Pre jeho rýchlosť a vysokú manévrovateľnosť v teréne ho využívajú aj
prieskumníci.
Seržant Anna Gudaan s jednotkou granátnikov a Centaurom 
Predmestie Aterny Prime

+++Fox scout vehicle++++
Rýchle štvorkolesové prieskumné vozidlo vyrábané výlučne na Yaldenovej nádeji. Vyzbrojené
autokanónom alebo vrhačom granátov na osobnú ochranu či náhle rýchle útoky a následný ústup.

Prieskumné vozidlá Fox, 2nd Recce Battalion
Predmestie Aterny Prime

+++Coyote combat vehicle+++
Rýchly a malý pásový prieskumník, vyrábaný na Yaldenovej nádeji. Jedno z typických vozidiel pre
pechotné regimenty Yaldenovej nádeje. Vyzbrojený dvojitým multilaserom alebo laserom.
Stroj je medzi posádkami obľúbený i napriek tomu, že je známy svojimi stiesnenými podmienkami
a mierne neohrabaným dizajnom. Ten je pozostatkom vojny na Yaldene, kedy nedostatok iných vhodných
prostriedkov donútil lojalistov k využitiu priemyselných ťahačov ako prieskumných vozidiel.
Stroje dostali nové motory a dodatočné pancierovanie a výzbroj.
Nasadzované sú ako podporné vozidlá prieskumu spolu s Líškami. Týmto zabezpečujú ako-takú
palebnú podporu a kryjú ústup.
Prieskumné vozidlo Coyote, 2nd Recce Battalion
Seržant Aisset
Predmestie Aterny Prime